Examens aanvallen?!

aanvallen

Je komt binnen op een examen, je haalt je schrijfgerief en studentenkaart uit terwijl je enkele moeilijke dia’s voor de geest probeert te houden. Bij het ontvangen van je examen schrijf je, alsof je leven er van afhangt, enkele woorden op een kladpapier en start je aan het examen. Werkt dit? Of zijn er andere strategieën?

Een strategisch spel spelen?

  • Lees aandachtig de richtlijnen voor het examen en volg deze op.
  • Bekijk het aantal vragen, hoe moeilijk de vragen precies zijn en hoeveel tijd je krijgt om ze op te lossen. Bekijk hoeveel tijd je per vraag nodig hebt om ze op te lossen, hou rekening met de totale duur van het examen en zorg dat je nog voldoende tijd incalculeert om je examen achteraf nog eens te overlopen.
  • Bekijk de puntenverdeling per vraag. Weet dat vragen die op veel punten staan complexer zijn en uitgebreid beantwoord moet worden.
  • Begin niet zomaar bij vraag nummer 1, maar werk in ronden. Vul eerst de vragen in waarvan je absoluut zeker het antwoord kent. Los dan de moeilijkere vragen op en eindig met de hersenkrakers. Indien het antwoord je schuldig blijft, laat ze dan even over. Omdat je andere vragen wel al hebt opgelost, wordt je rustiger en komt het antwoord wel terug voor de geest.

Hoe pak je het aan?

Klaar?

  • Het is goed om je antwoorden en examenvragen te overlezen: is alles duidelijk en leesbaar?Heb ik geen schrijffouten laten staan?
  • Bekijk ook of je de vragen volledig hebt beantwoord. Sommige examenvragen kunnen namelijk meervoudig zijn of misschien ontdek je dat je per ongeluk niet schreef wat gevraagd werd.
  • Indien je tijd over hebt, is het goed om voor jezelf een inschatting te maken hoeveel punten je zou scoren. Achteraf kan je dit ook vergelijken met de beoordeling van de docent.

Tot slot:

  • Probeer altijd iets in te vullen! Voorbeelden geven zijn trouwens altijd een goed idee.
  • Laat je niet beïnvloeden door anderen: als er studenten zuchten, wil dat niet zeggen dat het examen voor jou overdreven moeilijk is. Ook als ze sneller indienen, wil dit niet zeggen dat ze de leerstof beter beheersen of dat ze er helemaal niets van bakken…

Vragen over dit artikel?

Contacteer je studiebegeleider