Mondelinge examens

mondeling examen

De ene staat ervoor te springen, de ander wil het mijden als de pest! Valt dit te vertalen in voor- en nadelen? Voordelen: dergelijke examens duren minder lang dan een schriftelijk examen. Een ander voordeel kan zijn dat een misbegrepen vraag via bijsturing van je docent, nog tot een redelijk antwoord kan uitmonden. Nadelen: zo’n tête à tête kan heel wat stress met zich meebrengen en soms moet je lang wachten vooraleer het jouw beurt.

Hoe pak je het aan?

  • Neem een zakelijke en volwassen houding aan. Let op je taal en verzorg je voorkomen. Een kostuum of mantelpak hoeft zeker niet, tenzij de de docent dit uitdrukkelijk vraagt. Draag iets waar je je goed in voelt!
  • De voorbereidingstijd is vaak zeer kort (minder dan 30 minuten). Dit wil zeggen dat je weinig tot geen tijd hebt om je antwoorden voluit te schrijven op papier. Gezien je je voorbereiding mondeling moet toelichten is het beter om kernwoorden/kernideeën op papier te zetten of een schema te maken. Wees met andere woorden gestructureerd!
  • Probeer te vermijden om je voorbereiding af te lezen. Schrijf daarom in je voorbereiding enkel uitgewerkte antwoorden indien dit uitdrukkelijk wordt gevraagd. Probeer je uiteenzetting boeiend en helder te houden.
  • Situeer het onderwerp in de cursus of in een ruimer kader.
  • Een vraag niet goed begrepen? Vraag aan de docent om ze opnieuw te formuleren en vraag eventueel voor extra uitleg. Overdrijf wel niet!
  • Laat je niet opjagen, overloop rustig je antwoord en probeer waar mogelijk voorbeelden te geven. Om te besluiten kan je eventueel je persoonlijke visie geven.
  • Bijvragen kunnen aansluiten op de vraag die je net beantwoord hebt, maar dit kunnen ook compleet nieuwe vragen zijn. Luister daarom goed en neem gerust je bedenktijd!

Bekijk onderstaand filmpje om een indruk te krijgen van hoe een mondeling examen doorgaans verloopt. 😉

Algemene tips over hoe je examens aanpakt lees je in dit artikel.

Vragen over dit artikel?

Contacteer je studiebegeleider