Multiple choice-examens, een nachtmerrie?

mondeling examemn

Ondanks het eenvoudige gegeven dat een antwoord geselecteerd moet worden uit meerdere antwoordmogelijkheden, bestaan er aandachtspunten waar je best rekening mee houdt! Je wilt toch niet de eerste student zijn om met een -20 op 20 een examen in te dienen?

Puntensysteem

 • Gewoon: je moet de helft van de vragen juist beantwoorden om te slagen voor je examen
 • Giscorrectie: als je een vraag juist beantwoordt krijg je punten bij, als je en vraag fout beantwoordt worden er punten afgetrokken, bv. juist +3, fout -1
 • Hogere cesuur: je moet meer dan de helft van de vragen juist beantwoorden om te slagen voor je examen

Wil je weten hoe jouw meerkeuze-examen gequoteerd wordt? Vraag informatie aan de docent, bekijk de ECTS-fiche én lees de instructies op het examen.

Hoe pak je het aan?

Liefhebbers van strategische spelletjes hebben een streepje voor. Een meerkeuze-examen moet je namelijk slim aanpakken:

 • Lees de vraag zeer goed! Misschien moet je een foute stelling aanduiden in plaats van de juiste. Misschien zijn er meerdere antwoorden juist.
 • Let in antwoordalternatieven op de kleine woordjes (altijd, niet, nooit,…) en laat je niet vangen bij dubbele negatieven. Een extreem woord als “nooit” zal in vele gevallen op een fout antwoord wijzen.
 • Werk in meerdere rondes. Los eerst de vragen op die je zeker weet en ga dan over naar de vragen waarover je twijfelt.
 • Schrap antwoordmogelijkheden die zeker fout zijn.
 • Twijfel je nog steeds? Probeer de vraag op te lossen als open vraag door de antwoordmogelijkheden af te dekken.
 • Het is mogelijk dat de docent de vragen van iedereen statistisch analyseert om vragen die door bijna iedereen verkeerd beantwoord werden, te schrappen. Voor degene die net niet zouden slagen, kan dit toch een 10/20 betekenen.
 • Verbeter alleen als er goeie reden voor is: bv. nieuw inzicht of een rekenfout. Het eerste antwoord is vaak het beste!
 • Reken je punten uit (met inbegrip van mogelijks afgetrokken punten) en zorg dat je minstens de helft haalt. Let wel op dat je hiermee niet te veel tijd verliest.

Wil je jezelf even testen of je bovenstaande aandachtspunten hebt begrepen. Vul dan zeker eens deze test in van de universiteit van Leiden.

Vragen over dit artikel?

Contacteer je studiebegeleider