Doelen stellen

setting-goals

Is het nu een dag-, week-, maand-, semester of meerjarenplanning… Je maakt een planning omdat je een doel hebt: slagen voor je opleiding. Om dit doel te bereiken, moeten we kleinere doelstellingen vooropstellen die we kunnen inplannen. Het acroniem SMART helpt je om jouw doelstellingen op een werkbare manier te formuleren.

  • Specifiek   Omschrijf je doel duidelijk en concreet. Dit is de ultieme tip voor uitstellers. Hoe concreter je formuleert wat je wilt doen, des te gemakkelijker je met een taak kan beginnen.

Slecht voorbeeld: ‘toegepast wiskunde doen’

Goed voorbeeld: ‘toegepaste wiskunde hoofdstuk 3: goniometrie: leerstof p 105-135 lezen en 10 oefeningen opnieuw maken.

  • Meetbaar   Zorg ervoor dat je duidelijk aangeeft hoe lang of hoeveel of hoeveel pagina’s je wilt afwerken zodat je achteraf kan terugblikken naar je doel en kan checken of je het hebt verwezenlijkt.

Slecht voorbeeld: ‘toegepast wiskunde doen’

Goed voorbeeld: ‘toegepaste wiskunde hoofdstuk 3: goniometrie: leerstof p 105-135 lezen en 10 oefeningen opnieuw maken.

  • Acceptabel   Stel jezelf de vraag of je het een acceptabel doel vindt. Is dit op dit moment nuttig, zinvol voor je studiecarrière, bepaal de prioriteit.
  • Realistisch   Stel je op voorhand de vraag of je jouw doel wel kan realiseren. Iedere student zou voor alle OPO’s 16/20 willen halen en elke dag zeer geconcentreerd 9u per dag studeren, maar ja…
  • Tijdgebonden   Stel voor jezelf een tijdsperiode op waarbinnen je je doel wilt realiseren. Je zou het bijvoorbeeld in een weekplanning kunnen zetten!

Vragen over dit artikel?

Contacteer je studiebegeleider