Informatieverkenning

shutterstock_171423347-2

Het eerste wat je doet is je oriënteren, of alle informatie verkennen. Dit betekent dat je je studiemateriaal onder de loep neemt. Zo krijg je overzicht over alles en wordt die grote pak hanteerbaar. Hieronder staan een aantal stappen voor je opgelijst.

Stap 1: zoek een rustige locatie

De eerste stap is om een rustige locatie te vinden. Kies een plaats waar je het grootste deel van de tijd zal studeren. Op die manier wordt deze plaats echt je studieplek en is er een onderscheid met je ontspanningsruimte. Op zoek naar meer informatie? Klik dan hier. Kies een ruimte waar je je goed voelt en waar er weinig afleiding is. Leg ook je GSM en je laptop even opzij. Lukt het niet goed om je laptop niet te gebruiken,  klik hier. Is je GSM het probleem, klik hier.

Stap 2: verzamel al het nodige materiaal

Zorg ervoor dat je al je materiaal bij je hebt. Dit omvat onder andere je syllabus, boeken, PowerPointpresentaties, eigen notities en je schrijfmateriaal. Organiseer dit per opleidingsonderdeel.

Stap 3: ‘onderzoek’ de buitenkant van het materiaal

Nu kan je beginnen met verkennen. Bekijk daarvoor de buitenkant van al je materiaal. Bekijk volgende zaken: de titel, de ondertitel, de flaptekst en afbeeldingen. Door deze elementen te onderzoeken, weet je waar het boek of de syllabus over zal gaan.

Stap 4: ‘onderzoek’ de binnenkant van het materiaal

Hetzelfde doe je met de binnenkant. Heeft het boek een inhoudstafel? Is er een woordenlijst, begrippenlijst, namenlijst en/of samenvatting aanwezig? Staan er afbeeldingen, schema’s, grafieken en tabellen in het boek? Als je dit grondig hebt bekeken, dan weet je al heel wat. Het is belangrijk om zicht te krijgen op de manier waarop je studiemateriaal is opgebouwd.

Stap 5: leg verbanden

In een volgende stap leg je verbanden tussen alle studiematerialen. Je gaat na welke hoofdstukken, dia’s, notities,… samen horen, maar je onderzoekt ook hoe de verschillende hoofdstukken en onderdelen gelinkt zijn aan elkaar.

Stap 6: stel jezelf enkele vragen

Beantwoord volgende vragen:

  • Hoe is alles opgebouwd?
  • Waarover gaat het?
  • Wat weet ik hier al over?
  • Wat wil ik graag te weten komen?
  • Wat komt wel/niet aan bod?

Je zal merken dat je na het uitvoeren van deze stappen al heel wat hebt bijgeleerd over het vak. In een volgende stap kan je structuur aanbrengen

.

Vragen over dit artikel?

Contacteer je studiebegeleider