Schema’s

shutterstock_110230769-21-e1411033021414

Wanneer je grote pakken leerstof moet verwerken, verlies je gemakkelijk het overzicht uit het oog. Om dit te vermijden kan je een schema maken. Een schema zorgt ervoor dat de kern van de leerstof gestructureerd wordt weergegeven en dat verbanden duidelijk gemaakt worden. Gebruik dus ook steeds kernwoorden en geen volzinnen!

Er zijn verschillende soorten schema’s, die geschikt zijn voor verschillende soorten leerstof. Klik op de blauwe woorden om een voorbeeld te zien. Maak je je schema’s graag op de computer? Dan is draw.io misschien iets voor jou.

Schema

Inhoudstafel De inhoudstafel van een tekst is de perfecte basis om een schema te starten. Je krijgt meteen een goed overzicht van de opbouw van de leerstof. Vul aan met de hoofdzaken en je eigen notities.
Boomstructuur Bij een boomstructuur staat het centrale thema bovenaan (of helemaal links). Je kan verschillende vertakking maken om dieper in te gaan op het onderwerp. Hoe meer naar beneden (of rechts) toe, hoe meer er wordt uitgeweid.
Cyclus Met een cyclus kan je een opeenvolging van elementen weergeven.
Tijdlijn Een tijdlijn is interessant om verschillende gebeurtenissen en data schematisch weer te geven.
Lijsten (woordenlijst, begrippenlijst, formulelijst) Lijsten zijn interessant voor leerstof die je uit het hoofd moet kennen, zoals woorden, begrippen en definities en formules. Dit is ook interessant bij openboekexamens.
Mindmap Bij een mindmap staat het hoofdthema in het midden van het blad. Van daaruit teken je takken met sleutelwoorden, die dan opnieuw vertakkingen krijgen. Meer informatie over het maken van een mind map vind je hier.
Samenvatting Een samenvatting is een verkorte weergave van de hoofdzaken van een tekst. Let wel: noteer de hoofdzaken in je eigen woorden. Letterlijk overschrijven uit de cursus heeft geen zin.

Nadat je je hebt uitgeleefd met het schematiseren, is het tijd om de stof te studeren.

Vragen over dit artikel?

Contacteer je studiebegeleider