Structureren

shutterstock_733572072

Tijdens het lezen heb je al snel de neiging om meteen alles aan te duiden wat belangrijk lijkt. Als je even een stap terugneemt, merk je al gauw dat je veel te veel hebt aangeduid en je nog steeds geen overzicht hebt over de inhoud. Structureren houdt nochtans in dat je de opbouw en de kern van een tekst duidelijk maakt.

Structureren is bovendien een eerste manier van verwerking. Door structuur aan te brengen neem je alle informatie grondig door en sta je stil bij wat het hoofdthema is van de tekst en alinea. Dit is dus een ACTIEVE vorm van verwerking! Het is belangrijk dat je bewust nadenkt over wat hoofdzaak en wat bijzaak is. Die hoofdzaken worden in de verf gezet zodat je in één oogopslag ziet waarover het gaat. Op die manier krijg je inzicht in de leerstof en zie je meteen hoe de tekst is opgebouwd.

Hoe je dit het beste aanpakt, wordt hieronder uitgelegd.

  1. Bekijk de bestaande structuur. Misschien is het wel interessant om eerst te verkennen?
  2. Lees de tekst, duid nog niets aan.
  3. Lees de tekst een tweede keer en stel jezelf bij de verschillende alinea’s enkele vragen (wie, wat, waar, waarom, wanneer, hoe?). Zo leer je waarover de alinea of tekst gaat.
  4. Let op signaalwoorden en opmaak (vet, cursief, kleur). Een overzicht van veel voorkomende signaalwoorden vind je hier. Vaak staan belangrijke woorden en/of concepten al aangeduid.

Met deze informatie kan je de kern achterhalen. De kernwoorden duid je aan! Wees niet te enthousiast. Per pagina mogen slechts enkele woorden gekleurd worden. Kleur nooit volle zinnen. De bedoeling van zaken te kleuren is ze te doen opvallen. Opvallende dingen onthoud je beter.

Tips:

  • Gebruik verschillende kleuren (maar vermijd dat je syllabus een kleurboek wordt!). Je kan bijvoorbeeld kernwoorden in het geel zetten, belangrijke personen in het oranje, plaatsen in groen,…
  • Gebruik symbolen, nummering, pijlen, tekeningen, post its,…
  • Wees aandachtig voor opmaak (vet, cursief, kleur)
  • Zet woorden in de kantlijn

Do’s en Don’ts

Goed gestructureerde tekst 1

Goed gestructureerde tekst 2

Slecht gestructureerde tekst

Wat maakt dit goede en slechte voorbeelden?

Let op!

  • Wees kritisch voor jezelf. Begrijp je alles?
  • Controleer! Heb je echt de kern aangeduid? Is de structuur duidelijk? Waarover gaat de tekst?

Als je dat wil, kan je hierna ook nog een schema of mindmap maken.

Vragen over dit artikel?

Contacteer je studiebegeleider