Bouwplannen voor structuur tekst

Om een tekst op te stellen kan je gebruik maken van reeds bestaande bouwplannen. Zo weet je zeker dat de structuur volledig is.

Structuur om een probleem te beschrijven 

 •  Wat is het probleem ?
 • Waarom is het een probleem ?
 • Wat zijn de oorzaken ?
 • Wat zijn de oplossingen ?

Structuur om maatregelen te beschrijven 

 • Welke maatregel ?
 • Waarom is die nodig ?
 • Hoe wordt die uitgevoerd ?
 • Welk effect wil men bereiken ?
 • Welke problemen kunnen zich voordoen ?

Structuur om een onderzoek te beschrijven 

 • Wat wordt er onderzocht ?
 • Met welk doel ?
 • Volgens welke methode ?
 • Met welke resultaten ?
 • Wat zijn de conclusies ?

Structuur om een evaluatie te beschrijven

 • Wat wordt er geëvalueerd ?
 • Wat zijn de positieve punten ?
 • Wat zijn de negatieve punten ?
 • Conclusie

Structuur om een ontwerp te beschrijven 

 • Waartoe dient het ontwerp ?
 • Aan welke eisen moet het voldoen ?
 • Welke middelen worden er gekozen ?
 • Hoe ziet het ontwerp eruit ?
 • Wat is de waarde van het ontwerp ?

Structuur om een handeling te beschrijven

 • Wat is het doel van de handeling ?
 • Wat zijn de voorwaarden ?
 • Hoe verloopt de handeling ?
 • Hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd ?
 • Hoe wordt het verloop van de handeling gecontroleerd ?

Structuur om een vergelijking te beschrijven 

 • Welke zaken worden met elkaar vergeleken ?
 • Welke overeenkomsten hebben ze ?
 • Welke verschillen hebben ze ?
 • Waar gaat mijn voorkeur naar uit ?
 • Waarom ?

Structuur om een standpunt te beschrijven 

 • Wat is mijn standpunt ?
 • Wat zijn mijn argumenten ?
 • Wat zijn de belangrijkste tegenargumenten ?
 • Hoe kan ik die tegenargumenten weerleggen ?
 • Wat is mijn conclusie ?

Vragen over dit artikel?

Contacteer je studiebegeleider