Lay-out verzorgen van je paper

vormgeving

Tenzij je docent aangeeft dat bepaalde aspecten niet belangrijk zijn, zal de doorsnee docent welgezind worden als de paper voorzien is van:

  • Een titelblad
  • Een inhoudsopgave
  • Correcte paginanummering
  • Correcte nummering of aanduiding van de verschillende delen
  • Lay-out die onmiddellijk het begin, midden en slot verraadt
  • Zinvolle titels
  • Illustraties (foto’s, tabellen, schema’s) die de omringende tekst ondersteunen
  • Illustraties met een titel en bronvermelding
  • Een correcte referentielijst (alsook refereren in de tekst volgens de richtlijnen van je opleiding)
  • Een aantal structuursignalen (zoals vetgedrukte, onderlijnde of cursief gedrukte woorden)

Meestal hebben docenten echter eigen verwachtingen met betrekking tot de lay-out en presentatie van een paper. Bepaalde docenten willen graag een mooi ingebonden exemplaar, terwijl andere (vaak meer kosten- en milieubewuste docenten) een eenvoudig geniet bundeltje papier verkiezen. Lees dus zeker je richtlijnen na, of vraag het aan je docent .

Vragen over dit artikel?

Contacteer je studiebegeleider