Bronnen

KU Leuven. (2010). Studieadvies: studieplanning. Geraadpleegd op 24 maart 2015, van http://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieadvies/studiebegeleiding/pdf/doc-bro-studieplanning-1.pdf.

Leren. Hoe? Zo! (Mei, 2014). Opgehaald van Leren. Hoe? Zo!: http://www.lerenhoezo.be/

Studieplaza. (Mei, 2014). Opgehaald van Studieplaza: http://studieplaza.studienet.ou.nl/

Studietips. (Mei, 2014). Opgehaald van Studietips Leiden Universiteit: http://www.studietips.leidenuniv.nl/

Meerkeuze-examen (Mei, 2015). OPgehaald van studielicht Artevelde Hogeschool: http://www.arteveldehogeschool.be/studielicht/.

Strategisch lui. (November, 2017). De Pomodoro Techniek: Urenlange concentratie:https://strategischlui.nl/pomodoro-techniek/

Cottrell, S. (2008). Survivalgids voor de student. Gent : Academia Press

Denissen, K., Léonard, R., Van den Brande, J., & Willems, L. (2008). Studeerwijzer. Brussel: VUBpress

Janssen, T., ten Dam, G., & van Hout Wolters, B. (2002). Vaardigheden voor zelfstandig leren. Assen: Koninklijke Van Gorcum

KU Leuven Dienst studieadvies. (2013). Succes @ hoger onderwijs. Altoria Averbode: Averbode.

Opgenhaffen, T., & Allegaert, S. (2011). Leren Hoe? Zo! Leuven: Lannoo Campus

Opgenhaffen, T., (2013). Leren Hoe? Zo! Leuven: Lannoo Campus

Van Essen, T., Schouwenburg, H. C. (2004). Doe het vandaag! Tielt: Lannoo